ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

Senatonun 01/12/2015 tarih ve 10/5 sayılı Kararı ile kabul edilen Yönerge için tıklayınız.