I. DÖNEM DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ VE KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR (14.09.2017)

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, 1. Dönem alacakları dersleri daha önce alıp başarılı olanlar için muafiyet dilekçe örneği için tıklayınız. Muaf olmak isteyen öğrenciler kayıt sırasında istenen evraklları hazırlayarak müracaat edebilirler. 
Kayıt için istenen belgeler aşağıdaki gibidir. Başvuru dilekçesi kayıt sırasında verilecektir.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kayıt sırasında aslını göstermek koşuluyla)
Onaylı transkript (aslı ya da onaylı örneği)
Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Mezun olanlar için)          
Öğrenciliği devam edenler için Öğrenci Belgesi
 4 adet vesikalık 
 Banka Dekontu
 Felsefe Bölümü, en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığına dair belge
 Sosyoloji Bölümü, en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığına dair belge
 Felsefe ve Sosyoloji bölümünde okumakta olan öğrenciler kredilerini tamamlayacaklarına dair fakültelerinden alacakları yazı
 Üstten ders alan öğrenciler fakültelerinden alacakları “muhtemelen mezun olabilir” yazısı.